Öztat Dönerproduktion GmbH
Sprottauer Strasse 21
90475 Nürnberg

Müdür: Ismet Coskun

Tel.: +49 911 5975170
Fax: +49 911 5975171
E-Mail: info@oeztat.eu

Kayit Girişi:
Ticaret siciline kayıtlı
Kayit Mahkemesi: Yerel Mahkeme Nürnberg
Kayıt Numarası : HRB 33561
KDV Kimlik : DE310171379